व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

प्रकाशनहरु

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. NEPAL TOURISM STATISTICS 2020 Download
2. Hotel Standard 2077 Download
3. Nepal Homestay Contact Directory- BY Taragoon Download
4. MOUNTAINEERING IN NEPAL :FACTS AND FIGURES Download
5. वार्षिक प्रगति पुस्तिका २०७६-७७ Download
6. Nepal Tourism Facts 2019 Download
7. Nepal Tourism statistics 2019 * Download
8. Nepal Tourism statistics 2018 * Download
9. राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना २०१६-२०२५ Final Draft Download
10. कार्तिक (Proactive Disclosure)-२०७४ Download
11. NEPAL TOURISM STATISTICS 2017 Download
12. नयाँ-विमानस्थल-निर्माण-सम्बन्धी-मापदण्ड-२०७३ Download
13. NEPAL TOURISM STATISTICS 2016 Download
14. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७३।७४ को वार्षिक कार्य सम्पादन प्रतिवेदन- २०७४, श्रावण Download
15. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७३।७४ को त्रैमासिक कार्य सम्पादनको स्वतः सार्वजनिकीकरण - २०७३, माघ Download
16. Tourism Employment Survey Download
17. Mountaineering in Nepal Facts and Figures 2014 Download
18. पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका, २०७० Download
19. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम सार्वजनिक विवरण Download
20. आ.व. ०७१/७२ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति Download
21. आ.व. ०७१/७२ को मन्त्रालयको कार्य सम्पादन सूचकको प्रगति Download
22. आ.व. ०७१/७२ को नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति Download
23. Tourism Facts 2014 Download
24. Nepal Tourism Statistics 2014 Download
25. मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरुलाई प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाउने सम्वन्धमा सूचना Download
26. पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार सम्बन्धी सूचना (गोरखापत्रमा प्रकाशित मिति २०७२ मंसिर १०) Download
27. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम सार्वजनिक विवरण २०७२ पौष Download
28. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम सार्वजनिक विवरण २०७३ बैशाख Download
29. जिल्लाहरुमा कार्यान्वयन गरिने वार्षिक विकास कार्यक्रमहरू (आर्थिक वर्ष २०७३।७४) Download
30. NEPAL TOURISM STATISTICS 2015 Download
31. Tourism Vision 2020 Download
32. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७२।७३ को कार्यसम्पादन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७३, श्रावण Download

18th May 22 07:09:07

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
4102363