स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन

प्रकाशनहरु

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. Hotel Standard 2077 Download
2. Nepal Homestay Contact Directory- BY Taragoon Download
3. MOUNTAINEERING IN NEPAL :FACTS AND FIGURES Download
4. वार्षिक प्रगति पुस्तिका २०७६-७७ Download
5. Nepal Tourism Facts 2019 Download
6. Nepal Tourism statistics 2019 * Download
7. Nepal Tourism statistics 2018 * Download
8. राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना २०१६-२०२५ Final Draft Download
9. कार्तिक (Proactive Disclosure)-२०७४ Download
10. NEPAL TOURISM STATISTICS 2017 Download
11. नयाँ-विमानस्थल-निर्माण-सम्बन्धी-मापदण्ड-२०७३ Download
12. NEPAL TOURISM STATISTICS 2016 Download
13. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७३।७४ को वार्षिक कार्य सम्पादन प्रतिवेदन- २०७४, श्रावण Download
14. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७३।७४ को त्रैमासिक कार्य सम्पादनको स्वतः सार्वजनिकीकरण - २०७३, माघ Download
15. Tourism Employment Survey Download
16. Mountaineering in Nepal Facts and Figures 2014 Download
17. पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका, २०७० Download
18. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम सार्वजनिक विवरण Download
19. आ.व. ०७१/७२ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति Download
20. आ.व. ०७१/७२ को मन्त्रालयको कार्य सम्पादन सूचकको प्रगति Download
21. आ.व. ०७१/७२ को नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति Download
22. Tourism Facts 2014 Download
23. Nepal Tourism Statistics 2014 Download
24. मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरुलाई प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाउने सम्वन्धमा सूचना Download
25. पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार सम्बन्धी सूचना (गोरखापत्रमा प्रकाशित मिति २०७२ मंसिर १०) Download
26. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम सार्वजनिक विवरण २०७२ पौष Download
27. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम सार्वजनिक विवरण २०७३ बैशाख Download
28. जिल्लाहरुमा कार्यान्वयन गरिने वार्षिक विकास कार्यक्रमहरू (आर्थिक वर्ष २०७३।७४) Download
29. NEPAL TOURISM STATISTICS 2015 Download
30. Tourism Vision 2020 Download
31. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७२।७३ को कार्यसम्पादन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७३, श्रावण Download

25th Jul 21 13:29:31

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
3275574