स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन

प्रकाशनहरु

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. Nepal Homestay Contact Directory- BY Taragoon Download
2. MOUNTAINEERING IN NEPAL :FACTS AND FIGURES Download
3. वार्षिक प्रगति पुस्तिका २०७६-७७ Download
4. Nepal Tourism Facts 2019 Download
5. Nepal Tourism statistics 2019 * Download
6. Nepal Tourism statistics 2018 * Download
7. राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना २०१६-२०२५ Final Draft Download
8. कार्तिक (Proactive Disclosure)-२०७४ Download
9. NEPAL TOURISM STATISTICS 2017 Download
10. नयाँ-विमानस्थल-निर्माण-सम्बन्धी-मापदण्ड-२०७३ Download
11. NEPAL TOURISM STATISTICS 2016 Download
12. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७३।७४ को वार्षिक कार्य सम्पादन प्रतिवेदन- २०७४, श्रावण Download
13. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७३।७४ को त्रैमासिक कार्य सम्पादनको स्वतः सार्वजनिकीकरण - २०७३, माघ Download
14. Tourism Employment Survey Download
15. Mountaineering in Nepal Facts and Figures 2014 Download
16. पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका, २०७० Download
17. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम सार्वजनिक विवरण Download
18. आ.व. ०७१/७२ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति Download
19. आ.व. ०७१/७२ को मन्त्रालयको कार्य सम्पादन सूचकको प्रगति Download
20. आ.व. ०७१/७२ को नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति Download
21. Tourism Facts 2014 Download
22. Nepal Tourism Statistics 2014 Download
23. मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरुलाई प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाउने सम्वन्धमा सूचना Download
24. पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार सम्बन्धी सूचना (गोरखापत्रमा प्रकाशित मिति २०७२ मंसिर १०) Download
25. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम सार्वजनिक विवरण २०७२ पौष Download
26. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम सार्वजनिक विवरण २०७३ बैशाख Download
27. जिल्लाहरुमा कार्यान्वयन गरिने वार्षिक विकास कार्यक्रमहरू (आर्थिक वर्ष २०७३।७४) Download
28. NEPAL TOURISM STATISTICS 2015 Download
29. Tourism Vision 2020 Download
30. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७२।७३ को कार्यसम्पादन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७३, श्रावण Download

21st Apr 21 14:45:16

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
2845472