स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन

नीतिहरू

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. राष्ट्रिय संस्कृति नीति, २०६७ Download
2. पर्यटन नीति, २०६५ Download
3. हवाई नीति, २०६३ Download

25th Jul 21 12:40:07

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
3275395