नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल

सक्षम निजामती प्रशासन : विकास समृद्धि र सुशासन

नीतिहरू

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. राष्ट्रिय हवाई नीति, २०७६ Download
2. राष्ट्रिय संस्कृति नीति, २०६७ Download
3. पर्यटन नीति, २०६५ Download
4. हवाई नीति, २०६३ Download

29th Mar 20 00:42:34

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
1738752