व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

प्रतिबन्धित व्यक्ति वा समूहको सूची

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. प्रतिबन्धित व्यक्ति वा समूहको सूची - Amendment to the list of Designated Persons under Regulation 4 (7) of the UN Regulations No. 1 of 2012 Download

2nd Jun 23 08:16:27

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
5201803