व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

संस्कृति महाशाखा

संस्कृति महाशाखा

यस महाशाखालाई तोकिएका कामहरु यसप्रकार छन्ः

  • संस्कृतिको संरक्षणको लागि नीति र योजना बनाउने
  • नीति, योजना कार्यान्वयन गर्ने गराउने
  • पुरातत्व सम्बन्धी संकलन तथा संरक्षण गर्ने

सम्पर्क:
फ्याक्स : ४२११७८५

30th May 24 00:08:13

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
6275695