नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ

स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन

संस्कृति महाशाखा

संस्कृति महाशाखा

यस महाशाखालाई तोकिएका कामहरु यसप्रकार छन्ः

  • संस्कृतिको संरक्षणको लागि नीति र योजना बनाउने
  • नीति, योजना कार्यान्वयन गर्ने गराउने
  • पुरातत्व सम्बन्धी संकलन तथा संरक्षण गर्ने

सम्पर्क:
फ्याक्स : ४२११७८५

23rd Jan 21 20:08:30

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
2574394