व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

स्वत: सार्वजनिकरण

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. आर्थिक वर्ष २०७६ /७७ को मन्त्रालयको प्रगति पुस्तिका Download
2. त्रैमासिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन (Proactive Disclosure), २०७७ कार्तिक - पौष Download
3. त्रैमासिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन (Proactive Disclosure), २०७७ माघ - चैत्र Download
4. त्रैमासिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन (Proactive Disclosure), २०७८ बैशाख-असार Download
5. त्रैमासिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन (Proactive Disclosure), २०७८ साउन-असोज Download
6. त्रैमासिक कार्य सम्पादन प्रतिवेदन (Proactive Disclosure), २०७८ (कार्तिक - पौष) Download
7. त्रैमासिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन (Proactive Disclosure), २०७८ माघ-चैत्र Download
8. बार्षिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन (Proactive Disclosure), २०७८ Download
9. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिमको त्रैमासिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन २०७९ साउन-असोज प्रतिवेदन (Proactive Disclosure) (२०७९) Download
10. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिमको त्रैमासिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन २०७९ कार्तिक-पुष प्रतिवेदन Download
11. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिमको त्रैमासिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन २०७९ माघ-चैत्र प्रतिवेदन Download
12. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिमको वार्षिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन / बुलेटिन २०80 (Proactive Disclosure) Download

26th Sep 23 21:53:32

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
5535658