व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

स्वत: सार्वजनिकरण

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. आर्थिक वर्ष २०७६ /७७ को मन्त्रालयको प्रगति पुस्तिका Download
2. त्रैमासिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन (Proactive Disclosure), २०७७ कार्तिक - पौष Download
3. त्रैमासिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन (Proactive Disclosure), २०७७ माघ - चैत्र Download
4. त्रैमासिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन (Proactive Disclosure), २०७८ बैशाख-असार Download
5. त्रैमासिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन (Proactive Disclosure), २०७८ साउन-असोज Download
6. त्रैमासिक कार्य सम्पादन प्रतिवेदन (Proactive Disclosure), २०७८ (कार्तिक - पौष) Download
7. त्रैमासिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन (Proactive Disclosure), २०७८ माघ-चैत्र Download
8. बार्षिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन (Proactive Disclosure), २०७८ Download

1st Oct 22 01:35:38

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
4465877