स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन

श्री उमाशंकर अरगरिया

मा. मन्त्री

श्री यादव प्रसाद कोइराला

सचिव

श्री तारानाथ अधिकारी

सह-सचिव

प्रवक्ता

०१-४२११६२०

मोबाइल एप्स डाउनलोड गर्नुहोस्

मिडिया केन्द्र

हालको सूचना | समाचार

सह-प्रवक्ता

श्री प्रेम सुवेदी

उपसचिव/सूचना अधिकारी

Tel.: 01-4211626,9851313022

19th Jun 21 18:32:05

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
3143341