स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन

प्रतिवेदन

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. Impact Evaluation of Homestay in Nepal: By TARAGOON Download
2. नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०७६।६।१ Download
3. प्रतिवेदन_ नेपालको पर्वतीय पर्यटन (पर्वतारोहण) सुधार सुझाब समिति २०७६ Download
4. वर्तमान सरकार २०७४/११/०३ मा गठन भएपश्चात् १०० दिनमा गरिने भनिएका कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्था र उपलब्धीहरु Download
5. Eastern Nepal TDA Plan - PART 1 Main Report - FINAL VERSION - 26 Oct '16 Download
6. Eastern Nepal TDA Plan - PART 2 Annex - FINAL VERSION - 26 Oct '16 Download
7. Pokhara_integrated tourism destination development plan (final) Download
8. Integrated Tourism Destination Development Plan for Western Nepal FINAL Download
9. Dharahara Reconstuction variation Report Download
10. Progress report Download
11. संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन Download

25th Jul 21 12:56:47

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
3275449