व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

फारम/कार्यविधि

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७७ बमोजिम संचालित आयोजना/कार्यक्रम अनुगमन फाराम Download
2. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‌डयन मन्त्रालयद्वारा वितरण गरिने विभिन्न राष्ट्रिय पुरस्कारहरुको लागि आवेदन फाराम 2080: Download
3. भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार - निबेदन ढाँचा २०८० Download
4. युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ राष्ट्रिय पुरस्कारको लागि आवेदन साथ पेश गर्नुपर्ने विवरण ढाँचाको फारम -२०८० Download
5. शताब्दी पुरूष सत्यमोहन जोशी राष्ट्रिय पुरस्कारको लागि आवेदन साथ पेश गर्नुपर्ने विवरण ढाँचाको फारम -२०८० Download
6. राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार कार्यबिधि .२०७४ Download
7. भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार कार्यविधि Download
8. गाेपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय पुरस्कार कार्यविधि Download
9. महाकवि देवकोटा पुरस्कार कार्यविधि Download
10. बी.पी.कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ Download

19th Jun 24 22:54:36

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
6344130