व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

कार्यविधीहरु

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. नेपाल पर्वतारोहण संघलाई प्रदान गरिने बजेट खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० Download
2. On Board Duty Paid Store संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ Download
3. पर्यटक प्रवर्द्धक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ Download
4. मानवरहित हवाई उपकरण (REMOTELY PILOED AIRCRAFT (RPA) POPULARLY KWOWN AS 'DRONE' उडान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ Download
5. सगरमाथा आराेहीलाई ब्याज तथा परिचयपत्र सम्बन्धी कार्यविधि 2079 Download
6. Procedure Manual of Aircraft Accident-Incident Investigation, Second Edition-2022 Download
7. भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार कार्यविधि Download
8. गाेपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय पुरस्कार कार्यविधि.pdf Download
9. महाकवि देवकोटा पुरस्कार कार्यविधि Download
10. बी.पी.कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ Download
11. NATHM QUALITY ASSURANCE OPERATIONAL GUIDELINES, 2021 Download
12. नेपाल पर्यटन तथा होटेल ब्यबस्थापन प्रतिष्ठान आन्तरिक आर्थिक कार्यविधि २०७७ Download
13. पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी (सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन) निर्देशिका, २०७७ Download
14. पर्यटकहरुको आवागमनलाई ब्यबस्थित गर्ने सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ Download
15. नागरिक उड्डयनसंग सम्बन्धित संस्थालाई ईजाजत दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६६,(मा. मन्त्रिस्तरीय मिति २०७७।७।२० को निर्णयानुसार थप र संशोधन समेत) Download
16. पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार, तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (नेपाली) - पहिलो स‌शोधन (२०७५।६।२३) Download
17. पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार, तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (नेपाली) Download
18. Tourist Search, Rescue, Medication and Monitoring Guidelines, 2018 (English) Download
19. राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार कार्यविधि, २०७४ Download
20. पर्यटनसँग सम्वद्ध व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७३ Download
21. पर्यटक यातायात सेवा व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन कार्यविधि,२०६८ Download
22. उपभोक्ता समितिबाट पर्यटन पुर्वाधार बिकास निर्माणसम्बन्धी कार्य गराउने कार्यविधि, २०७१ (संशोधन सहित) Download
23. होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि, २०६७ Download
24. नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित संस्थालाई इजाजत दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६६ (संशोधित) Download

24th Apr 24 08:24:42

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
6170546