व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र

नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली२०७४ बमोजिम यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र देहायबमोजिम रहेको छः

 • संस्कृति, ललितकला, धर्म, सभ्यता र सम्पदा सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड;
 • पुरातात्विक महत्वका स्थान र प्राचीन स्मारक सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन;
 • राष्ट्रिय संग्रहालय, अभिलेखालय;
 • अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रियस्तरका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवं साँस्कृतिक महत्वका स्थल एवं विश्व सम्पदामा सूचिकृत सम्पदा सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, संरक्षण, संभार, अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन्, पुनर्निर्माण र प्रचारप्रसार;
 • प्राकृतिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक, साहसिक पर्यटन सम्बन्धी नीति, मापदण्ड र नियमन;
 • केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञाप्रतिष्ठान सम्बन्धी नीति तथा कानून;
 • विदेशी मित्रराष्ट्रहरुसंग भएका सन्धी सम्झौताको दस्तावेज संरक्षण;
 • पर्यटन सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड;
 • क्यासिनो सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड र नियमन;
 • पर्वतारोहण, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड र नियमन;
 • पर्यटन शुल्क निर्धारण सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड र नियमन;
 • भाषा आयोग, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा नेपाल संगीत तथा नाट्यकला प्रतिष्ठान;
 • पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्;
 • विभिन्न धर्म, जातजाती, सम्प्रदाय, भाषाभाषिकाको साहित्य, संगीत, लिपी, कला, संस्कृति र चलचित्रको संरक्षण तथा विकास सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड;
 • निकासी गरिने पुरातात्विक बस्तुहरुको जाँच र अनुमति;
 • वायुयान निर्माण तथा डिजाइन, संचालन र मर्मत सम्भार, विमानस्थल निर्माण तथा संचालन, एयर नेभिगेस सेवा तथा उड्डयन तालिम संस्था आदिको इजाजत र नियमन
 • हवाइ भाडा, विमानस्थल शुल्क, एयर नेभिगेशन सेवा शुल्क र नियमन
 • वायुसेवा कार्यसंचालन अनुमति, इजाजत र उडान अनुमति
 • नागरिक उड्डयन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन
 • नागरिक उड्डयन व्यवसाय तथा पेशाविद्हरुको अनुमति, स्तर निर्धारण र नियमन
 • हवाइ सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबाट प्रतिपादित स्तर, मापदण्ड, मार्गदर्शन र कार्यान्वयन
 • एयरनेभिगेसन र एयर ट्राफिक सेवा
 • हवाईक्षेत्रको व्यवस्थापन,
 • उड्डयन सेवाको लागि मौसम सम्बन्धी सूचना सेवा
 • उड्डयन खोज तथा उद्धार कार्यमा सहयोग तथा समन्वय
 • अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र आन्तरिक विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन,
 • वायुयान दुर्घटना जाँच सम्बन्धी,
 • अल्ट्रालाइट, प्याराग्लाइडिंग, हृयाङ्ग ग्लाइडिंग जस्ता हवाई खेल/शाहासिक उड्डयन/मनोरन्जनात्मक उड्डयन क्रियाकलाप सम्बन्धी नीति र मापदण्ड
 • प्रतिलिपी अधिकार सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन
 • मन्त्रालय सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासंग सन्धी, सम्झौता, अभिसन्धी, सम्पर्क र समन्वय
 • मन्त्रालय सम्बन्धी सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान, कम्पनी आदिको संचालन र नियमन
 • मन्त्रालयको विषयक्षेत्रसंग सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहको संचालन
 • हवाई यातायातसम्बद्ध संस्थान, प्राधिकरण तथा सङ्गठन,
 • नेपाल शिक्षा सेवाअन्तर्गत आर्कियोलजी समूहको सञ्चालन,
 • नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाअन्तर्गत देहायका समूहको सञ्चालन,-सिभिल इन्जिनियरिङ समूहअन्तर्गत एअरपोर्ट उपसमूह,-एरोनटिकल इन्जिनियरिङ समूह,-सिभिल एभिएसन अपरेसन एण्ड इन्जिनियरिङ समूह ।

21st May 24 15:41:54

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
6246782