व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

निर्देशिकाहरु

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. क्यासिनाे व्यवसायीलाई गरिएकाे निर्देशन २०७६(संशाेधन सहित) Download
2. नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुहरुको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७८ (मं.प. बाट स्वीकृत मितिः ०७८।९।३०) Download
3. पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७७ Download
4. विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका , २०७४ Download
5. सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार (इमेल) व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७५ Download
6. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी कृयाकलापमा बित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा क्यासिनो व्यवसायीलाइ जारी गरिएको निर्देशन, २०७६ Download
7. भेटी व्यवस्थापन निर्देशिका 2075 Download
8. एकतारे देखि पाँचतारे डिलक्स स्तरसम्मका होटल र पर्यटक आवास रिसोर्ट) का सम्बन्धमा जारी आदेश,२०७० (Hotel Standard, 2070) Download
9. Homestay Operating Directive Download
10. Low Altitude Expedition Permit Directive, 2072 Download
11. Tourism Industry Service Delivery Directive, 2070 Download
12. दुर्गम क्षेत्रका हवाई उडानमा भाडा सहुलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ Download
13. पर्वतारोहण रोयल्टी बाँडफाँड तथा परिचालन निर्देशिका, २०७० Download
14. पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका,२०७० Download
15. राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कार्यविधि, २०६४ (तेश्रो संशोधन, २०७१) Download
16. पर्वतारोहण रोयल्टी बाँडफाँड तथा परिचालन निर्देशिका, २०७० Download
17. पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका,२०७० Download
18. होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि, २०६७ Download
19. सय जनाभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउने अनुदान कार्यविधि, २०६८ Download
20. विदा पर्यटन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७० Download
21. एकतारे होटल देखि पाँच तारे डिलक्स स्तरसम्मका होटल र पर्यटक आवास (रिसोर्ट) सम्बन्धि मापदण्ड Download
22. पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार मापदण्ड तथा कार्यविधि (संशोधन सहित) २०६९ Download
23. नागरिक उड्डयनसंग सम्बन्धित संस्थालाई ईजाजत दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६६ (मन्त्रिस्तरीय मिति २०७२।०८।२० को निर्णयानुसार थप र संशोधित) Download
24. आन्तरिक व्यवस्थापन निर्देशिका¸ २०७३ Download
25. राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कार्यविधि तेस्रो संशोधन सहित २०७२ Download
26. कार्यसम्पादन व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७३ Download
27. भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार :- मापदण्ड तथा कार्यविधि २०७३ Download
28. नागरिक उड्डयनसंग सम्बन्धित संस्थालाई ईजाजत दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६६( मन्त्रिस्तरीय मिति २०७२।१२।१६ को निर्णयानुसार थप र संशोधित ) Download
29. महाकवि देवकोटा पुरस्कारसम्बन्धी कार्यविधि Download

21st May 24 17:55:21

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
6247355