व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

निर्देशिकाहरु

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७७ Download
2. विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका , २०७४ Download
3. सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार (इमेल) व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७५ Download
4. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी कृयाकलापमा बित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा क्यासिनो व्यवसायीलाइ जारी गरिएको निर्देशन, २०७६ Download
5. भेटी व्यवस्थापन निर्देशिका 2075 Download
6. एकतारे देखि पाँचतारे डिलक्स स्तरसम्मका होटल र पर्यटक आवास रिसोर्ट) का सम्बन्धमा जारी आदेश,२०७० (Hotel Standard, 2070) Download
7. Homestay Operating Directive Download
8. Low Altitude Expedition Permit Directive, 2072 Download
9. Tourism Industry Service Delivery Directive, 2070 Download
10. दुर्गम क्षेत्रका हवाई उडानमा भाडा सहुलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ Download
11. पर्वतारोहण रोयल्टी बाँडफाँड तथा परिचालन निर्देशिका, २०७० Download
12. पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका,२०७० Download
13. राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कार्यविधि, २०६४ (तेश्रो संशोधन, २०७१) Download
14. पर्वतारोहण रोयल्टी बाँडफाँड तथा परिचालन निर्देशिका, २०७० Download
15. पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका,२०७० Download
16. होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि, २०६७ Download
17. सय जनाभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउने अनुदान कार्यविधि, २०६८ Download
18. विदा पर्यटन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७० Download
19. एकतारे होटल देखि पाँच तारे डिलक्स स्तरसम्मका होटल र पर्यटक आवास (रिसोर्ट) सम्बन्धि मापदण्ड Download
20. पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार मापदण्ड तथा कार्यविधि (संशोधन सहित) २०६९ Download
21. नागरिक उड्डयनसंग सम्बन्धित संस्थालाई ईजाजत दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६६ (मन्त्रिस्तरीय मिति २०७२।०८।२० को निर्णयानुसार थप र संशोधित) Download
22. आन्तरिक व्यवस्थापन निर्देशिका¸ २०७३ Download
23. राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कार्यविधि तेस्रो संशोधन सहित २०७२ Download
24. कार्यसम्पादन व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७३ Download
25. भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार :- मापदण्ड तथा कार्यविधि २०७३ Download
26. नागरिक उड्डयनसंग सम्बन्धित संस्थालाई ईजाजत दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६६( मन्त्रिस्तरीय मिति २०७२।१२।१६ को निर्णयानुसार थप र संशोधित ) Download
27. महाकवि देवकोटा पुरस्कारसम्बन्धी कार्यविधि Download

26th Oct 21 19:08:09

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
3617916