नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ

स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन

पर्यटन तथ्याङ्क

The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
The Woods
क्र.सं. शिर्षक फोटो फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्
1. MOUNTAINEERING IN NEPAL :FACTS AND FIGURES
Dated on: 2077-06-27
Download
2. Nepal Tourism Facts 2019
Dated on: 2077-03-20
Download
3. Nepal Tourism statistics 2019
Dated on: 2077-03-03
Download
4. Nepal Tourism statistics 2018
Dated on: 2076-03-06
Download
5. Graph: Annual and Monthly Tourist Arrival Trend 2016-2018
Dated on: 2075-11-15
Download
6. Trend of Tourist Arrival: Latest 2018 Sept
Dated on: 2075-07-12
Download
7. नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनितिक योजना सन् २०१६-२०२५*updated
Dated on: 2076-01-17
Download
8. Tourist Arrivals, 1st 6 months of 2016 to 2018
Dated on: 2075-04-10
Download
9. Trend of Tourist Arrival on 1st 3 month 016-018
Dated on: 2075-03-28
Download
10. Nepal Tourism Statistics 2017
Dated on: 2075-03-28
Download
11. Nepal Tourism Statistics 2016
Dated on: 2075-03-28
Download
12. Nepal Tourism Statistics 2015
Dated on: 2075-03-28
Download
13. Nepal Tourism Statistics 2014
Dated on: 2075-03-28
Download
14. Tourism Vision 2020
Dated on: 2075-03-28
Download

8th Mar 21 03:52:13

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
2716070