व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

पर्यटन तथ्याङ्क

क्र.सं. शिर्षक फोटो फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्
1. Nepal Tourism statistics 2023
Dated on: 2081-01-05
Download
2. FINAL - NEPAL TOURISM STATISTICS BROCHURE- 2022
Dated on: 2080-03-21
Download
3. FINAL REPORT:- NEPAL TOURISM STATISTICS- 2022
Dated on: 2080-03-21
Download
4. Nepal Tourism Statistics:2012
Dated on: 2073-09-29
Download
5. Nepal Tourism Statistics:2021
Dated on: 2079-03-06
Download
6. Nepal Tourism Statistics:2020
Dated on: 2078-03-14
Download
7. Nepal Homestay Contact Directory- BY Taragoon
Dated on: 2077-12-10
Download
8. MOUNTAINEERING IN NEPAL :FACTS AND FIGURES
Dated on: 2077-06-27
Download
9. Nepal Tourism Facts 2019
Dated on: 2077-03-20
Download
10. Nepal Tourism statistics 2019
Dated on: 2077-03-03
Download
11. Nepal Tourism statistics 2018
Dated on: 2076-03-06
Download
12. Graph: Annual and Monthly Tourist Arrival Trend 2016-2018
Dated on: 2075-11-15
Download
13. नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनितिक योजना सन् २०१६-२०२५*updated
Dated on: 2076-01-17
Download
14. Nepal Tourism Statistics 2017
Dated on: 2075-03-28
Download
15. Nepal Tourism Statistics 2016
Dated on: 2075-03-28
Download
16. Nepal Tourism Statistics 2015
Dated on: 2075-03-28
Download
17. Nepal Tourism Statistics 2014
Dated on: 2075-03-28
Download
18. Tourism Vision 2020
Dated on: 2075-03-28
Download

24th Apr 24 09:57:47

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
6170936