नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल

नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन

आ.व. २०७६।७७ मा प्रदान गरिने पुरस्कार सम्बन्धी सूचना (२०७६।१०।०२) ।

नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट आ.व. २०७६।७७ मा प्रदान गरिने

(१) महाकवि देवकोटा पुरस्कार,

(२) भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार,

(३) गोपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय पुरस्कार र

(४) पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार  सम्बन्धी सूचना !!! --- >>>  PDF Download

17th Feb 20 23:10:09

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
1613492