नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ

स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन

अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रकाशन गरिएको - समायोजनको लागि मन्त्रालयले संचालन गर्ने सेवा समूह उपसमूहका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता सूची

5th Mar 21 01:47:44

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
2707663