स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन

बेरुजु सम्बन्धी बैठक (२०७५।१०।२९) मा उपस्थित हुनेबारे यस मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुख र लेखाप्रमुखहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना ।

21st Apr 21 07:50:10

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
2844458