व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

नेपाल सरकारको सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा बित्तिय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७६-२०८१) मा गृह मन्त्रालयको Websiteमा रहेको प्रतिबन्धित व्यक्ति वा समूहको सूची

27th Sep 23 08:43:55

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
5536792