नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ

स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन

माननीय मन्त्रीज्यूबाट नेपाल Corona Virus मुक्त क्षेत्र रहेको सन्देश प्रवाह गर्न विभिन्न कार्यहरु गर्न गराउन निर्देशन ।

16th Jan 21 15:06:40

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
2552573