स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षण गरी निर्देशन दिनुभयो ।

22nd Apr 21 00:22:40

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
2846539