व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र.सं. पुरा नाम पद डिभिजन नम्बर इमेल
1. सुदन किराती माननीय मन्त्री MOCTCA 9774211879 minister@tourism.gov.np
2. सुशिला सिर्पाली ठकुरी Hon'ble State Minister MOCTCA 9774211879 minister@tourism.gov.np

23rd Feb 24 21:13:04

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
5997813