नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ

सक्षम निजामती प्रशासन : विकास समृद्धि र सुशासन

डाउनलोड

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. सम्पति बिबरण सम्बन्धि फारम Download
2. MOCTCA_LETTERHEAD AND TIPPANI FORMAT Download
3. New EMBLEM of Nepal: Logo Download
4. भर्मण बिल sample file new Download
5. BHARMAN ADESH FORM NEW Download
6. मिति २०७६/१०/२८ गते सम्म यस मन्त्रालयमा सुचिकृत भएका संस्थाहरुको बिबरण .PDF Download
7. ANY DESK FOR REMOTE CONNECTION Download
8. MOCTCA-EMAIL LIST /SECTION Download
9. नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०७६।६।१ Download
10. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी कृयाकलापमा बित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा क्यासिने व्यवसायीलाइ जारी गरिएको निर्देशन, २०७६ Download
11. 100 NEW DESTINATION LIST AND PRESS RELEASE Download
12. प्रगति बिबरण अध्यावधिक गर्ने तरिका:MANUAL Download
13. डाउनलोड - बिदा आदेश फारम[ LEAVE FORM] Download
14. भ्रमण -आदेश फारम Download
15. भ्रमण -आदेश फारम-WORD FILE Download
16. माग फारम Download
17. माग फारम-WORD FILE Download
18. सम्पत्ती विवरण संसोधित फारम( Sampati Bibaran FORM) Download
19. प्रतिवेदन_ नेपालको पर्वतीय पर्यटन (पर्वतारोहण) सुधार सुझाब समिति, २०७६ को अध्ययन तथा सुझाब Download
20. नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनितिक योजना सन् २०१६-२०२५* Download
21. सेवाकालीन तालिम : सूचना Download
22. मन्त्रालय र अन्तरगत कर्मचारी को PIS विवरण गलत भए सच्चाउने सम्बन्धमा | Download
23. मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको विवरण Download
24. Format-चौमासिक /बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ढाचा Download
25. TOURISM EMPLOYEES OFFICIAL NEPAL DOMAIN EMAILID Download
26. Google input tools-नेपाली Download
27. Letter Pad oF MOCTCA Download
28. Copy Of Staff List Excel-File 2075-02-02 Download
29. भ्रमण बिल- Sample Excel File Download
30. सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्‍जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ Download
31. पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार, तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ Download
32. भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार - मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७३ Download
33. महाकवि देवकोटा पुरस्कार कार्यविधि Download
34. गोपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय पुरस्कार कार्यविधि, २०७५ Download
35. पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार - मापदण्ड तथा कार्यविधि (संशोधन सहित) Download
36. राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार कार्यविधि, २०७४ Download
37. Prativa Puraskar Faram: Download Download
38. Grievance handling : Monthly Reporting Form For Associated Organizations. Download
39. सुचनाको हक- स्वतः प्रकाशन074-7-150 Download
40. Nepali Fonts Download
41. Bidding Document for E-Vehicle at Lumbini Development Trust Download
42. बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन विवरण फारम Download
43. EOI Form for Preparation of DPR of Cultural Museum in each 7 states Download
44. EOI Form for Major Infrastructures required for Muktinath Area Download
45. चौमासिक प्रगति विवरण फाराम Download

5th Aug 20 22:44:28

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
2023758