व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

डाउनलोड

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. MOCTCA_LETTERHEAD AND TIPPANI FORMAT Download
2. New EMBLEM of Nepal: Logo Download
3. BHARMAN ADESH FORM NEW Download
4. मिति २०७६/१०/२८ गते सम्म यस मन्त्रालयमा सुचिकृत भएका संस्थाहरुको बिबरण .PDF Download
5. ANY DESK FOR REMOTE CONNECTION Download
6. MOCTCA-EMAIL LIST /SECTION Download
7. नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०७६।६।१ Download
8. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी कृयाकलापमा बित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा क्यासिने व्यवसायीलाइ जारी गरिएको निर्देशन, २०७६ Download
9. 100 NEW DESTINATION LIST AND PRESS RELEASE Download
10. प्रगति बिबरण अध्यावधिक गर्ने तरिका:MANUAL Download
11. डाउनलोड - बिदा आदेश फारम[ LEAVE FORM] Download
12. भ्रमण -आदेश फारम Download
13. भ्रमण -आदेश फारम-WORD FILE Download
14. माग फारम Download
15. माग फारम-WORD FILE Download
16. सम्पत्ती विवरण संसोधित फारम( Sampati Bibaran FORM) Download
17. प्रतिवेदन_ नेपालको पर्वतीय पर्यटन (पर्वतारोहण) सुधार सुझाब समिति, २०७६ को अध्ययन तथा सुझाब Download
18. नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनितिक योजना सन् २०१६-२०२५* Download
19. सेवाकालीन तालिम : सूचना Download
20. मन्त्रालय र अन्तरगत कर्मचारी को PIS विवरण गलत भए सच्चाउने सम्बन्धमा | Download
21. मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको विवरण Download
22. Format-चौमासिक /बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ढाचा Download
23. TOURISM EMPLOYEES OFFICIAL NEPAL DOMAIN EMAILID Download
24. Google input tools-नेपाली Download
25. Letter Pad oF MOCTCA Download
26. Copy Of Staff List Excel-File 2075-02-02 Download
27. भ्रमण बिल- Sample Excel File Download
28. सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्‍जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ Download
29. पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार, तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ Download
30. राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार कार्यविधि, २०७४ Download
31. Prativa Puraskar Faram: Download Download
32. Grievance handling : Monthly Reporting Form For Associated Organizations. Download
33. Bidding Document for E-Vehicle at Lumbini Development Trust Download
34. बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन विवरण फारम Download
35. EOI Form for Preparation of DPR of Cultural Museum in each 7 states Download
36. EOI Form for Major Infrastructures required for Muktinath Area Download
37. चौमासिक प्रगति विवरण फाराम Download

24th Apr 24 09:58:54

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
6170938