व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

डाउनलोड

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. आ.व २०८०/८१ को स.प तथा ना.उ मन्त्रालयको बजेट बिबरण : Download
2. व्यक्तिगत विवरण फारम Download
3. यस मन्त्रालयमा आ.व २०७८/७९ को मिति २०७८/०९/१६गते सम्म सुचिकृत संस्थाहरुको बिबरण :- Download
4. पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कारको लागि विवरण फाराम Download
5. महाकवि देवकोटा पुरस्कारको लागि विवरण फाराम Download
6. बिदा माग निबेदन Download
7. भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार आवेदन फाराम Download
8. MOCTCA_LETTERHEAD AND TIPPANI FORMAT Download
9. New EMBLEM of Nepal: Logo Download
10. BHARMAN ADESH FORM NEW Download
11. मिति २०७६/१०/२८ गते सम्म यस मन्त्रालयमा सुचिकृत भएका संस्थाहरुको बिबरण .PDF Download
12. ANY DESK FOR REMOTE CONNECTION Download
13. MOCTCA-EMAIL LIST /SECTION Download
14. नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०७६।६।१ Download
15. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी कृयाकलापमा बित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा क्यासिने व्यवसायीलाइ जारी गरिएको निर्देशन, २०७६ Download
16. 100 NEW DESTINATION LIST AND PRESS RELEASE Download
17. प्रगति बिबरण अध्यावधिक गर्ने तरिका:MANUAL Download
18. डाउनलोड - बिदा आदेश फारम[ LEAVE FORM] Download
19. भ्रमण -आदेश फारम Download
20. भ्रमण -आदेश फारम-WORD FILE Download
21. माग फारम Download
22. माग फारम-WORD FILE Download
23. सम्पत्ती विवरण संसोधित फारम( Sampati Bibaran FORM) Download
24. प्रतिवेदन_ नेपालको पर्वतीय पर्यटन (पर्वतारोहण) सुधार सुझाब समिति, २०७६ को अध्ययन तथा सुझाब Download
25. नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनितिक योजना सन् २०१६-२०२५* Download
26. सेवाकालीन तालिम : सूचना Download
27. मन्त्रालय र अन्तरगत कर्मचारी को PIS विवरण गलत भए सच्चाउने सम्बन्धमा | Download
28. मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको विवरण Download
29. Format-चौमासिक /बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ढाचा Download
30. TOURISM EMPLOYEES OFFICIAL NEPAL DOMAIN EMAILID Download
31. Google input tools-नेपाली Download
32. Letter Pad oF MOCTCA Download
33. Copy Of Staff List Excel-File 2075-02-02 Download
34. भ्रमण बिल- Sample Excel File Download
35. सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्‍जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ Download
36. पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार, तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ Download
37. राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार कार्यविधि, २०७४ Download
38. Prativa Puraskar Faram: Download Download
39. Grievance handling : Monthly Reporting Form For Associated Organizations. Download
40. Nepali Fonts Download
41. Bidding Document for E-Vehicle at Lumbini Development Trust Download
42. बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन विवरण फारम Download
43. EOI Form for Preparation of DPR of Cultural Museum in each 7 states Download
44. EOI Form for Major Infrastructures required for Muktinath Area Download
45. चौमासिक प्रगति विवरण फाराम Download

7th Dec 23 07:44:00

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
5722673