व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

डाउनलोड

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. यस मन्त्रालयमा आ.व २०७८/७९ को मिति २०७८/०९/१६गते सम्म सुचिकृत संस्थाहरुको बिबरण :- Download
2. पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कारको लागि विवरण फाराम Download
3. महाकवि देवकोटा पुरस्कारको लागि विवरण फाराम Download
4. बिदा माग निबेदन Download
5. गाेपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय पुरस्कार आवेदन फाराम Download
6. भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार आवेदन फाराम Download
7. साझेदारी अनुगमन नमुना फारम- योजना शाखा २०७८ Download
8. साझेदारी अनुगमन नमुना फारम- योजना शाखा २०७८ Download
9. Standing List: 2078/03/29 Download
10. OAS USER MANUAL Download
11. नयाँ तथा स्थापित पर्यटन पुर्बाधार विकास कार्यक्रम तर्फको बजेट बिनियोजन बिबरण एबम मार्गदर्शन सहित file | Download
12. सम्पति बिबरण सम्बन्धि फारम Download
13. MOCTCA_LETTERHEAD AND TIPPANI FORMAT Download
14. New EMBLEM of Nepal: Logo Download
15. BHARMAN ADESH FORM NEW Download
16. मिति २०७६/१०/२८ गते सम्म यस मन्त्रालयमा सुचिकृत भएका संस्थाहरुको बिबरण .PDF Download
17. ANY DESK FOR REMOTE CONNECTION Download
18. MOCTCA-EMAIL LIST /SECTION Download
19. नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०७६।६।१ Download
20. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी कृयाकलापमा बित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा क्यासिने व्यवसायीलाइ जारी गरिएको निर्देशन, २०७६ Download
21. 100 NEW DESTINATION LIST AND PRESS RELEASE Download
22. प्रगति बिबरण अध्यावधिक गर्ने तरिका:MANUAL Download
23. डाउनलोड - बिदा आदेश फारम[ LEAVE FORM] Download
24. भ्रमण -आदेश फारम Download
25. भ्रमण -आदेश फारम-WORD FILE Download
26. माग फारम Download
27. माग फारम-WORD FILE Download
28. सम्पत्ती विवरण संसोधित फारम( Sampati Bibaran FORM) Download
29. प्रतिवेदन_ नेपालको पर्वतीय पर्यटन (पर्वतारोहण) सुधार सुझाब समिति, २०७६ को अध्ययन तथा सुझाब Download
30. नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनितिक योजना सन् २०१६-२०२५* Download
31. सेवाकालीन तालिम : सूचना Download
32. मन्त्रालय र अन्तरगत कर्मचारी को PIS विवरण गलत भए सच्चाउने सम्बन्धमा | Download
33. मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको विवरण Download
34. Format-चौमासिक /बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ढाचा Download
35. TOURISM EMPLOYEES OFFICIAL NEPAL DOMAIN EMAILID Download
36. Google input tools-नेपाली Download
37. Letter Pad oF MOCTCA Download
38. Copy Of Staff List Excel-File 2075-02-02 Download
39. भ्रमण बिल- Sample Excel File Download
40. सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्‍जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ Download
41. पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार, तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ Download
42. राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार कार्यविधि, २०७४ Download
43. Prativa Puraskar Faram: Download Download
44. Grievance handling : Monthly Reporting Form For Associated Organizations. Download
45. Nepali Fonts Download
46. Bidding Document for E-Vehicle at Lumbini Development Trust Download
47. बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन विवरण फारम Download
48. EOI Form for Preparation of DPR of Cultural Museum in each 7 states Download
49. EOI Form for Major Infrastructures required for Muktinath Area Download
50. चौमासिक प्रगति विवरण फाराम Download

18th May 22 07:18:29

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
4102393