स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन

डाउनलोड

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. Standing List: 2078/03/29 Download
2. Nepal Tourism Statistics:2020 Download
3. श्रीमान सचिवज्यू सहभागी विभिन्न कार्यक्रमका फोटोहरु Download
4. OAS USER MANUAL Download
5. नयाँ तथा स्थापित पर्यटन पुर्बाधार विकास कार्यक्रम तर्फको बजेट बिनियोजन बिबरण एबम मार्गदर्शन सहित file | Download
6. यस पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना, २०७७ राय सुझावको लागि Download
7. सम्पति बिबरण सम्बन्धि फारम Download
8. MOCTCA_LETTERHEAD AND TIPPANI FORMAT Download
9. New EMBLEM of Nepal: Logo Download
10. BHARMAN ADESH FORM NEW Download
11. मिति २०७६/१०/२८ गते सम्म यस मन्त्रालयमा सुचिकृत भएका संस्थाहरुको बिबरण .PDF Download
12. ANY DESK FOR REMOTE CONNECTION Download
13. MOCTCA-EMAIL LIST /SECTION Download
14. नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०७६।६।१ Download
15. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी कृयाकलापमा बित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा क्यासिने व्यवसायीलाइ जारी गरिएको निर्देशन, २०७६ Download
16. 100 NEW DESTINATION LIST AND PRESS RELEASE Download
17. प्रगति बिबरण अध्यावधिक गर्ने तरिका:MANUAL Download
18. डाउनलोड - बिदा आदेश फारम[ LEAVE FORM] Download
19. भ्रमण -आदेश फारम Download
20. भ्रमण -आदेश फारम-WORD FILE Download
21. माग फारम Download
22. माग फारम-WORD FILE Download
23. सम्पत्ती विवरण संसोधित फारम( Sampati Bibaran FORM) Download
24. प्रतिवेदन_ नेपालको पर्वतीय पर्यटन (पर्वतारोहण) सुधार सुझाब समिति, २०७६ को अध्ययन तथा सुझाब Download
25. नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनितिक योजना सन् २०१६-२०२५* Download
26. सेवाकालीन तालिम : सूचना Download
27. मन्त्रालय र अन्तरगत कर्मचारी को PIS विवरण गलत भए सच्चाउने सम्बन्धमा | Download
28. मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको विवरण Download
29. Format-चौमासिक /बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ढाचा Download
30. TOURISM EMPLOYEES OFFICIAL NEPAL DOMAIN EMAILID Download
31. Google input tools-नेपाली Download
32. Letter Pad oF MOCTCA Download
33. Copy Of Staff List Excel-File 2075-02-02 Download
34. भ्रमण बिल- Sample Excel File Download
35. सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्‍जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ Download
36. पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार, तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ Download
37. भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार - मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७३ Download
38. महाकवि देवकोटा पुरस्कार कार्यविधि Download
39. गोपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय पुरस्कार कार्यविधि, २०७५ Download
40. पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार - मापदण्ड तथा कार्यविधि (संशोधन सहित) Download
41. राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार कार्यविधि, २०७४ Download
42. Prativa Puraskar Faram: Download Download
43. Grievance handling : Monthly Reporting Form For Associated Organizations. Download
44. Nepali Fonts Download
45. Bidding Document for E-Vehicle at Lumbini Development Trust Download
46. बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन विवरण फारम Download
47. EOI Form for Preparation of DPR of Cultural Museum in each 7 states Download
48. EOI Form for Major Infrastructures required for Muktinath Area Download
49. चौमासिक प्रगति विवरण फाराम Download

25th Jul 21 13:36:12

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
3275601