व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

डाउनलोड

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. व्यक्तिगत विवरण फारम Download
2. इमेल तथा सम्पर्क व्यक्ति बिबरण Download
3. यस मन्त्रालयमा आ.व २०७८/७९ को मिति २०७८/०९/१६गते सम्म सुचिकृत संस्थाहरुको बिबरण :- Download
4. पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कारको लागि विवरण फाराम Download
5. महाकवि देवकोटा पुरस्कारको लागि विवरण फाराम Download
6. बिदा माग निबेदन Download
7. गाेपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय पुरस्कार आवेदन फाराम Download
8. भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार आवेदन फाराम Download
9. साझेदारी अनुगमन नमुना फारम- योजना शाखा २०७८ Download
10. साझेदारी अनुगमन नमुना फारम- योजना शाखा २०७८ Download
11. नयाँ तथा स्थापित पर्यटन पुर्बाधार विकास कार्यक्रम तर्फको बजेट बिनियोजन बिबरण एबम मार्गदर्शन सहित file | Download
12. MOCTCA_LETTERHEAD AND TIPPANI FORMAT Download
13. New EMBLEM of Nepal: Logo Download
14. BHARMAN ADESH FORM NEW Download
15. मिति २०७६/१०/२८ गते सम्म यस मन्त्रालयमा सुचिकृत भएका संस्थाहरुको बिबरण .PDF Download
16. ANY DESK FOR REMOTE CONNECTION Download
17. MOCTCA-EMAIL LIST /SECTION Download
18. नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०७६।६।१ Download
19. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी कृयाकलापमा बित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा क्यासिने व्यवसायीलाइ जारी गरिएको निर्देशन, २०७६ Download
20. 100 NEW DESTINATION LIST AND PRESS RELEASE Download
21. प्रगति बिबरण अध्यावधिक गर्ने तरिका:MANUAL Download
22. डाउनलोड - बिदा आदेश फारम[ LEAVE FORM] Download
23. भ्रमण -आदेश फारम Download
24. भ्रमण -आदेश फारम-WORD FILE Download
25. माग फारम Download
26. माग फारम-WORD FILE Download
27. सम्पत्ती विवरण संसोधित फारम( Sampati Bibaran FORM) Download
28. प्रतिवेदन_ नेपालको पर्वतीय पर्यटन (पर्वतारोहण) सुधार सुझाब समिति, २०७६ को अध्ययन तथा सुझाब Download
29. नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनितिक योजना सन् २०१६-२०२५* Download
30. सेवाकालीन तालिम : सूचना Download
31. मन्त्रालय र अन्तरगत कर्मचारी को PIS विवरण गलत भए सच्चाउने सम्बन्धमा | Download
32. मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको विवरण Download
33. Format-चौमासिक /बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ढाचा Download
34. TOURISM EMPLOYEES OFFICIAL NEPAL DOMAIN EMAILID Download
35. Google input tools-नेपाली Download
36. Letter Pad oF MOCTCA Download
37. Copy Of Staff List Excel-File 2075-02-02 Download
38. भ्रमण बिल- Sample Excel File Download
39. सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्‍जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ Download
40. पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार, तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ Download
41. राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार कार्यविधि, २०७४ Download
42. Prativa Puraskar Faram: Download Download
43. Grievance handling : Monthly Reporting Form For Associated Organizations. Download
44. Nepali Fonts Download
45. Bidding Document for E-Vehicle at Lumbini Development Trust Download
46. बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन विवरण फारम Download
47. EOI Form for Preparation of DPR of Cultural Museum in each 7 states Download
48. EOI Form for Major Infrastructures required for Muktinath Area Download
49. चौमासिक प्रगति विवरण फाराम Download

4th Feb 23 03:15:26

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
4811447