व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

डाउनलोड

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. साझेदारी अनुगमन नमुना फारम- योजना शाखा २०७८ Download
2. साझेदारी अनुगमन नमुना फारम- योजना शाखा २०७८ Download
3. Standing List: 2078/03/29 Download
4. Nepal Tourism Statistics:2020 Download
5. श्रीमान सचिवज्यू सहभागी विभिन्न कार्यक्रमका फोटोहरु Download
6. OAS USER MANUAL Download
7. नयाँ तथा स्थापित पर्यटन पुर्बाधार विकास कार्यक्रम तर्फको बजेट बिनियोजन बिबरण एबम मार्गदर्शन सहित file | Download
8. सम्पति बिबरण सम्बन्धि फारम Download
9. MOCTCA_LETTERHEAD AND TIPPANI FORMAT Download
10. New EMBLEM of Nepal: Logo Download
11. BHARMAN ADESH FORM NEW Download
12. मिति २०७६/१०/२८ गते सम्म यस मन्त्रालयमा सुचिकृत भएका संस्थाहरुको बिबरण .PDF Download
13. ANY DESK FOR REMOTE CONNECTION Download
14. MOCTCA-EMAIL LIST /SECTION Download
15. नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०७६।६।१ Download
16. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी कृयाकलापमा बित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा क्यासिने व्यवसायीलाइ जारी गरिएको निर्देशन, २०७६ Download
17. 100 NEW DESTINATION LIST AND PRESS RELEASE Download
18. प्रगति बिबरण अध्यावधिक गर्ने तरिका:MANUAL Download
19. डाउनलोड - बिदा आदेश फारम[ LEAVE FORM] Download
20. भ्रमण -आदेश फारम Download
21. भ्रमण -आदेश फारम-WORD FILE Download
22. माग फारम Download
23. माग फारम-WORD FILE Download
24. सम्पत्ती विवरण संसोधित फारम( Sampati Bibaran FORM) Download
25. प्रतिवेदन_ नेपालको पर्वतीय पर्यटन (पर्वतारोहण) सुधार सुझाब समिति, २०७६ को अध्ययन तथा सुझाब Download
26. नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनितिक योजना सन् २०१६-२०२५* Download
27. सेवाकालीन तालिम : सूचना Download
28. मन्त्रालय र अन्तरगत कर्मचारी को PIS विवरण गलत भए सच्चाउने सम्बन्धमा | Download
29. मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको विवरण Download
30. Format-चौमासिक /बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ढाचा Download
31. TOURISM EMPLOYEES OFFICIAL NEPAL DOMAIN EMAILID Download
32. Google input tools-नेपाली Download
33. Letter Pad oF MOCTCA Download
34. Copy Of Staff List Excel-File 2075-02-02 Download
35. भ्रमण बिल- Sample Excel File Download
36. सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्‍जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ Download
37. पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार, तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ Download
38. राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार कार्यविधि, २०७४ Download
39. Prativa Puraskar Faram: Download Download
40. Grievance handling : Monthly Reporting Form For Associated Organizations. Download
41. Nepali Fonts Download
42. Bidding Document for E-Vehicle at Lumbini Development Trust Download
43. बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन विवरण फारम Download
44. EOI Form for Preparation of DPR of Cultural Museum in each 7 states Download
45. EOI Form for Major Infrastructures required for Muktinath Area Download
46. चौमासिक प्रगति विवरण फाराम Download

26th Oct 21 18:52:45

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
3617867