स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन

डाउनलोड

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. श्रीमान सचिवज्यू सहभागी विभिन्न कार्यक्रमका फोटोहरु Download
2. OAS USER MANUAL Download
3. नयाँ तथा स्थापित पर्यटन पुर्बाधार विकास कार्यक्रम तर्फको बजेट बिनियोजन बिबरण एबम मार्गदर्शन सहित file | Download
4. यस पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना, २०७७ राय सुझावको लागि Download
5. सम्पति बिबरण सम्बन्धि फारम Download
6. MOCTCA_LETTERHEAD AND TIPPANI FORMAT Download
7. New EMBLEM of Nepal: Logo Download
8. BHARMAN ADESH FORM NEW Download
9. मिति २०७६/१०/२८ गते सम्म यस मन्त्रालयमा सुचिकृत भएका संस्थाहरुको बिबरण .PDF Download
10. ANY DESK FOR REMOTE CONNECTION Download
11. MOCTCA-EMAIL LIST /SECTION Download
12. नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०७६।६।१ Download
13. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी कृयाकलापमा बित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा क्यासिने व्यवसायीलाइ जारी गरिएको निर्देशन, २०७६ Download
14. 100 NEW DESTINATION LIST AND PRESS RELEASE Download
15. प्रगति बिबरण अध्यावधिक गर्ने तरिका:MANUAL Download
16. डाउनलोड - बिदा आदेश फारम[ LEAVE FORM] Download
17. भ्रमण -आदेश फारम Download
18. भ्रमण -आदेश फारम-WORD FILE Download
19. माग फारम Download
20. माग फारम-WORD FILE Download
21. सम्पत्ती विवरण संसोधित फारम( Sampati Bibaran FORM) Download
22. प्रतिवेदन_ नेपालको पर्वतीय पर्यटन (पर्वतारोहण) सुधार सुझाब समिति, २०७६ को अध्ययन तथा सुझाब Download
23. नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनितिक योजना सन् २०१६-२०२५* Download
24. सेवाकालीन तालिम : सूचना Download
25. मन्त्रालय र अन्तरगत कर्मचारी को PIS विवरण गलत भए सच्चाउने सम्बन्धमा | Download
26. मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको विवरण Download
27. Format-चौमासिक /बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ढाचा Download
28. TOURISM EMPLOYEES OFFICIAL NEPAL DOMAIN EMAILID Download
29. Google input tools-नेपाली Download
30. Letter Pad oF MOCTCA Download
31. Copy Of Staff List Excel-File 2075-02-02 Download
32. भ्रमण बिल- Sample Excel File Download
33. सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्‍जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ Download
34. पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार, तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ Download
35. भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार - मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७३ Download
36. महाकवि देवकोटा पुरस्कार कार्यविधि Download
37. गोपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय पुरस्कार कार्यविधि, २०७५ Download
38. पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार - मापदण्ड तथा कार्यविधि (संशोधन सहित) Download
39. राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार कार्यविधि, २०७४ Download
40. Prativa Puraskar Faram: Download Download
41. Grievance handling : Monthly Reporting Form For Associated Organizations. Download
42. Nepali Fonts Download
43. Bidding Document for E-Vehicle at Lumbini Development Trust Download
44. बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन विवरण फारम Download
45. EOI Form for Preparation of DPR of Cultural Museum in each 7 states Download
46. EOI Form for Major Infrastructures required for Muktinath Area Download
47. चौमासिक प्रगति विवरण फाराम Download

21st Apr 21 08:41:42

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
2844651